Aprovats els horaris del Grau en Història per al curs 2012-2013

Avui ha tingut lloc una reunió de la Comissió Acadèmica de Títols (CAT) de Història, en la qual l’ordre del dia era el següent: reconeixements d’estudis en l’àmbit de l’ensenyament superior, i els horaris del curs 2012-2013.

En el primer punt s’havien d’establir quins estudis d’ensenyament superior es podien equiparar als estudis d’història. D’un llistat d’estudis bastant ampli s’ha decidit que es podia equiparar, mínimament, els estudis de Tècnic en Gestió Turística.

El segon punt era el que, sens dubte, interessava més els estudiants, doncs era el relatiu als horaris. A més, aquest ha estat el punt de debat més llarg. En primer lloc, el professor Narbona ha intervingut per a exposar la necessitat de, tal i com passarà en el 4t curs amb les assignatures de Paleografia, reestablir la quarta hora setmanal en els horaris dels estudis d’Història. La CAT ha decidit postergar la seua decissió sobre aquest tema per a una futura reunió, doncs considera que l’oportú seria esperar a la implantació completa del Grau per a fer una valoració de conjunt de quines són les necessitats en aquest tema. Adrian Gonzàlez, membre de la CAT en representació de l’AdR, ha manifestat la seua disconformitat, doncs “si part del professorat considera necessària la reinstauració de la quarta hora setmanal no és necessari esperar a fer una valoració global del Grau després de la seua implantació completa, doncs s’hi sobreentenen les mancances del Grau”. Tot i això s’ha acordat ajornar el debat sobre aquest tema per a una futura reunió.

Posteriorment, els estudiants representants de l’AdR en la CAT, Elena Navarro, Iván Mínguez i Adrian Gonzàlez, han manifestat la necessitat que s’incloga en els horaris un espai per al descans dels estudiants, doncs 5 hores de classe suposen un horari massa intensiu. Aquesta proposta també ha quedat pendent de decissió, doncs també s’ha preferit fer una valoració de conjunt amb la implantació completa i definitiva del Grau. A més, tal i com han reconegut els propis estudiants, aquesta mesura sols seria aplicable als horaris intensius de 1r, 2n i 3r, doncs l’horari de 4t presenta la particularitat de no ser tan intensiu per la presència de les assignatures optatives.

Per últim s’han aprovat els horaris, quedant els horaris de 1r, 2n i 3r sense cap modificació respecte dels ja existents. Respecte l’horari de 4t, a proposta dels estudiants s’ha aprovat concentrar els dies lectius en Dilluns, Dimarts i Dimecres, doncs s’ha considerat preferible concentrar els dies no lectius per la realització del Treball de Fi de Grau, que sens dubte requerirà moltes hores de treball als estudiants de 4t.

Anuncis

RESPECTE A LA NO CONTRACTACIÓ DE 375 PROFESSORS ASSOCIATS I A LA SUPRESSIÓ DE 1.111 GRUPS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Des de l’ADR de la Facultat de Geografia i Història volem expressar la nostra total disconformitat amb les mesures preses pel Consell de la Universitat, reunit el 28 de febrer de 2012, amb les quals es pretén estalviar fins 3,6 milions d’euros mitjançant la no contractació de 375 professors associats. Argumentem els següents motius:

En primer lloc, la supressió de 375 associats suposa que la resta del professorat haurà d’assumir 4.500 crèdits més de càrrega docent. Tot i la supressió de 6.7000 crèdits anunciada pel Rector, la solució passa pel tancament de fins a 1.111 grups o subgrups i l’ampliació del nombre de matrícules per curs. En la pràctica, això suposa una sobrecàrrega d’alumnes per classe, el que sens dubte va en detriment de la qualitat de l’ensenyament.

Així mateix, amb l’objectiu de pal·liar el dèficit de personal docent, es va prendre la decisió – sense haver estat feta pública a la comunitat universitària, ni sotmesa a discussió als òrgans democràtics de la UV – de modificar els criteris d’assignació de la docència, el que permetrà a les Comissions Acadèmiques de Títol distribuir la càrrega docent del departaments, amb el qual una determinada matèria podrà ser impartida per professorat alié a la seua àrea de coneixement.

La mesura afecta al 32,5% del professors associats, el que suposa el 10% de tota la plantilla de la UV, mentre que s’espera per al pròxim curs, almenys,  el mateix nombre de matrícules.

Amb això es pretén estalviar fins a 3.600.000 euros, el que tan sols arriba a l’1% del pressupost de la UV.

La manca de transparència impedeix aclarir quins seran els criteris a seguir a l’hora de prescindir de 375 docents, encara que es pot presumir que la dita selecció romandrà en mans de cada consell departamental.

Els controls de qualitat de la UV, realitzats per una agència externa (ANECA), passa per avaluar als professors amb criteris que prioritzen la “Taxa d’èxit” (Aprovats) i no la qualitat de la docència impartida. És més, no considerem just que dits controls s’efectuen únicament sobre el professors associats, mentre que aquells que ja van obtenir la seua plaça de titular queden exclosos d’avaluació.

Tot això ens porta a censurar les dites mesures, ja que, al nostre parer, prioritzen la rendibilitat econòmica sobre la qualitat de l’ensenyament. No hem d’oblidar que ens trobem en una Universitat, la finalitat de la qual ha de ser la de formar al seus alumnes i no la de guanyar diners.

Considerem que la Universitat no pot continuar pel camí de progressiva alienació respecte de la societat que, des de fa un temps, sembla haver escollit. Mesures com aquesta no sols minven el nivell de l’educació, sinó que també afecten a la tasca investigadora que molts professors realitzen sota l’empar d’una institució com la Universitat de València.

Així mateix, amb mesures com aquesta, els alumnes quedem condemnats a veure com se’ns van tancant les portes del món laboral, afavorint el drenatge de llicenciats i graduats cap a altres països que poc o res han aportat a la nostra formació.

En resum, considerem fora de tota lògica l’aplicació d’aquestes mesures, i fora de tota ètica la manera unilateral en què han estat preses.