Manifestació 8 de Maig: Per una Universitat pública i de qualitat. No a la pujada de taxes

Des de l’AdR (Assemblea de Representants) de la Facultat de Geografia i Història donem el nostre recolzament a la manifestació per al proper dimarts dia 8 de Maig, convocada a les 12 hores a la porta de la nostra facultat, amb motiu de les últimes accions del Govern Central i de la Generalitat Valenciana contra la universitat pública. Les raons del nostre suport són les següents:

L’AdR considera que la pujada de taxes que pretén aplicar la Generalitat Valenciana tant a la primera matrícula, com a les següents matrícules, implicarà, sens dubte, que molts estudiants universitaris no puguen acabar els seus estudis superiors, a més de ser una mesura disuassòria per als estudiants de nou ingrés. A més, cal tindre en compte les conseqüències que aquests fets tindran sobre la universitat: reducció de grups, el que comportarà la presència de més alumnes per aula; la desaparició de titulacions, amb el que això comporta (reducció de la plantilla del professorat); inclús el tancament de centres. Per aquests motius creiem que aquestes mesures suposen una pèrdua de la qualitat de l’ensenyament i de la investigació a l’àmbit universitari.

Rebutgem la política de beques que pretén aplicar la Generalitat Valenciana, doncs la considerem un atac cap a les persones amb menys recursos, però també un abús el fet que es prenga una beca com una hipoteca, doncs considerem que una beca no és un element per a especular, i que a més implicarà que la incorporació al món laboral dels estudiants siga una incorporació precària, doncs s’hi accedirà al món laboral amb un deute.

A més a més, considerem que amb les mesures preses les titulacions vinculades a la branca d’humanitats seran les més afectades, amb el que s’evidencia i es confirma el perill que corren titulacions com Història, Geografia, Història de l’Art… sens dubte, objectiu principal de les retallades dels governs al no estar considerades titulacions rentables econòmicament.

Des de l’AdR considerem un acte de discriminació el fet que els alumnes extracomuni-taris hagen de pagar el 100% del cost real de la matrícula universitària, doncs aquesta mesura implica establir un criteri xenòfob en l’accés a l’ensenyament superior.

Rebutgem aquestes mesures per l’impacte que tindran en els estudiants universitaris i en la seua futura incorporació al mercat laboral per la pèrdua d’oportunitats i de llocs de treball i d’investigació que se’ns dubte comporten aquestes mesures i que afecten a molts dels estudiants d’aquesta facultat. També rebutgem aquestes mesures per l’impacte que tindran sobre el professorat de la universitat.

A més, instem al govern, però també a alguns polítics i mitjans de comunicació, a recti-ficar la imatge distorsionada i fora de la realitat que s’està donant dels estudiants universitaris, doncs no la considerem correcta, a més de ser una mesura demagògica i manipuladora que busca el rebuig de la societat cap al conjunt d’estudiants universitaris.

En definitiva, rebutgem les mesures preses pels dos governs, autonòmic i central, doncs considerem que es pretén fer de la universitat un àmbit elitista que busca fer dels estudis i dels títols universitaris un element exclusiu dins de la societat.

Per aquests motius, l’AdR de la Facultat de Geografia i Història es suma a les mobilitzacions programades a partir del dia 8 de Maig, doncs ens posicionem en contra de totes les mesures preses per ambdós governs, autonòmic i central, contra els estudis universitaris públics. A més a més, des d’aquest AdR considerem que si la situació no canvia, la propera manifestació serà la primera de moltes més mobilitzacions.

València, a 3 de Maig de 2012

Assemblea de Representants de la Facultat de Geografia i Història (UV)

Relació de la pujada de taxes segons la matrícula i percen-tatge a pagar respecte del cost real de matriculació

  Pujada de les taxes Total a pagar en relació amb el cost real de matrícula
1a Matrícula

33%

20%

4a Matrícula

700%

100%

Màsters

300%

40%

Estudiants no comunitaris

100%

Relació diferenciadora entre el cost actual i el cost futur de matriculació:

Cost mitjà de matriculació: 1000€ Cost mitjà amb l’aplicació de la pujada de taxes: 1500€
Cost mitjà de matriculació d’un màster: 2000€ Cost mitjà de matriculació d’un màster amb la pujada de taxes: 5400€
Cost mitjà de matriculació dels màsters més cars: 5000€ Cost mitjà de matriculació dels màsters més cars amb la pujada de taxes: 14000€

Cost mitjà de matriculació dels màsters més cars, amb la pujada de taxes, per a un estudiant extracomunitari: 35000€

Anuncis