Un extraño mensaje del Ministerio (07-04-2013)

Hemos sido varios los que hoy hemos recibido un mensaje del Ministerio de Educación, que de algún modo invitaba a pensar que ocurría algo con nuestra beca y debíamos devolverla. A más de uno nos ha dado un salto el corazón, para acto seguido ponernos a imaginar a qué debíamos este:

” Estimado beneficiario de las becas de carácter general y de movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: le recordamos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Resolución de 2 de agosto de 2012, por la que se convocan becas para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanza universitaria, han cambiado las condiciones para el mantenimiento de la beca que Vd. ha obtenido para el citado curso, en relación con las de cursos anteriores. Podrá consultar dichas condiciones en el siguiente enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/14/pdfs/BOE-A-2012-10850.pdf#page=23

¿Significará que ahora me han quitado la beca?,¿hay nuevas condiciones para mantenerla?, ¿esto de que va?. Afortunadamente, es un mensaje genérico que algún alma bien intencionada de la administración de becas nos envía cuando apenas quedan dos semanas para que finalice el cuatrimestre; este buen samaritano, o samaritana, nos recuerda que si suspendemos más del 50% de los créditos en los que estamos matriculados este curso nos toca devolver la beca (algo que ya sabíamos perfectamente cuando la solicitamos, porque está en las bases). Puede, y solo puede, que de algún modo tenga que ver con la Huelga General de Estudiantesdel jueves 9 de Mayo, puede que tenga algo que ver con advertir a los estudiantes de que no es buena idea perturbar a quien les paga parte de la carrera (aunque olvidan que en el fondo son los mismos estudiantes y sus familiares quienes la pagan a través de sus impuestos) o incluso pretendan dar a entender a los estudiantes que lo tienen más crudo que se dejen de Huelgas y se pongan ya a estudiar.

No se, de todos modos se agradece tener “de vez en cuando” noticias del Ministerio.

Anuncis

RESPECTE A LA NO CONTRACTACIÓ DE 375 PROFESSORS ASSOCIATS I A LA SUPRESSIÓ DE 1.111 GRUPS A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Des de l’ADR de la Facultat de Geografia i Història volem expressar la nostra total disconformitat amb les mesures preses pel Consell de la Universitat, reunit el 28 de febrer de 2012, amb les quals es pretén estalviar fins 3,6 milions d’euros mitjançant la no contractació de 375 professors associats. Argumentem els següents motius:

En primer lloc, la supressió de 375 associats suposa que la resta del professorat haurà d’assumir 4.500 crèdits més de càrrega docent. Tot i la supressió de 6.7000 crèdits anunciada pel Rector, la solució passa pel tancament de fins a 1.111 grups o subgrups i l’ampliació del nombre de matrícules per curs. En la pràctica, això suposa una sobrecàrrega d’alumnes per classe, el que sens dubte va en detriment de la qualitat de l’ensenyament.

Així mateix, amb l’objectiu de pal·liar el dèficit de personal docent, es va prendre la decisió – sense haver estat feta pública a la comunitat universitària, ni sotmesa a discussió als òrgans democràtics de la UV – de modificar els criteris d’assignació de la docència, el que permetrà a les Comissions Acadèmiques de Títol distribuir la càrrega docent del departaments, amb el qual una determinada matèria podrà ser impartida per professorat alié a la seua àrea de coneixement.

La mesura afecta al 32,5% del professors associats, el que suposa el 10% de tota la plantilla de la UV, mentre que s’espera per al pròxim curs, almenys,  el mateix nombre de matrícules.

Amb això es pretén estalviar fins a 3.600.000 euros, el que tan sols arriba a l’1% del pressupost de la UV.

La manca de transparència impedeix aclarir quins seran els criteris a seguir a l’hora de prescindir de 375 docents, encara que es pot presumir que la dita selecció romandrà en mans de cada consell departamental.

Els controls de qualitat de la UV, realitzats per una agència externa (ANECA), passa per avaluar als professors amb criteris que prioritzen la “Taxa d’èxit” (Aprovats) i no la qualitat de la docència impartida. És més, no considerem just que dits controls s’efectuen únicament sobre el professors associats, mentre que aquells que ja van obtenir la seua plaça de titular queden exclosos d’avaluació.

Tot això ens porta a censurar les dites mesures, ja que, al nostre parer, prioritzen la rendibilitat econòmica sobre la qualitat de l’ensenyament. No hem d’oblidar que ens trobem en una Universitat, la finalitat de la qual ha de ser la de formar al seus alumnes i no la de guanyar diners.

Considerem que la Universitat no pot continuar pel camí de progressiva alienació respecte de la societat que, des de fa un temps, sembla haver escollit. Mesures com aquesta no sols minven el nivell de l’educació, sinó que també afecten a la tasca investigadora que molts professors realitzen sota l’empar d’una institució com la Universitat de València.

Així mateix, amb mesures com aquesta, els alumnes quedem condemnats a veure com se’ns van tancant les portes del món laboral, afavorint el drenatge de llicenciats i graduats cap a altres països que poc o res han aportat a la nostra formació.

En resum, considerem fora de tota lògica l’aplicació d’aquestes mesures, i fora de tota ètica la manera unilateral en què han estat preses.