Aprovats els horaris del Grau en Història per al curs 2012-2013

Avui ha tingut lloc una reunió de la Comissió Acadèmica de Títols (CAT) de Història, en la qual l’ordre del dia era el següent: reconeixements d’estudis en l’àmbit de l’ensenyament superior, i els horaris del curs 2012-2013.

En el primer punt s’havien d’establir quins estudis d’ensenyament superior es podien equiparar als estudis d’història. D’un llistat d’estudis bastant ampli s’ha decidit que es podia equiparar, mínimament, els estudis de Tècnic en Gestió Turística.

El segon punt era el que, sens dubte, interessava més els estudiants, doncs era el relatiu als horaris. A més, aquest ha estat el punt de debat més llarg. En primer lloc, el professor Narbona ha intervingut per a exposar la necessitat de, tal i com passarà en el 4t curs amb les assignatures de Paleografia, reestablir la quarta hora setmanal en els horaris dels estudis d’Història. La CAT ha decidit postergar la seua decissió sobre aquest tema per a una futura reunió, doncs considera que l’oportú seria esperar a la implantació completa del Grau per a fer una valoració de conjunt de quines són les necessitats en aquest tema. Adrian Gonzàlez, membre de la CAT en representació de l’AdR, ha manifestat la seua disconformitat, doncs “si part del professorat considera necessària la reinstauració de la quarta hora setmanal no és necessari esperar a fer una valoració global del Grau després de la seua implantació completa, doncs s’hi sobreentenen les mancances del Grau”. Tot i això s’ha acordat ajornar el debat sobre aquest tema per a una futura reunió.

Posteriorment, els estudiants representants de l’AdR en la CAT, Elena Navarro, Iván Mínguez i Adrian Gonzàlez, han manifestat la necessitat que s’incloga en els horaris un espai per al descans dels estudiants, doncs 5 hores de classe suposen un horari massa intensiu. Aquesta proposta també ha quedat pendent de decissió, doncs també s’ha preferit fer una valoració de conjunt amb la implantació completa i definitiva del Grau. A més, tal i com han reconegut els propis estudiants, aquesta mesura sols seria aplicable als horaris intensius de 1r, 2n i 3r, doncs l’horari de 4t presenta la particularitat de no ser tan intensiu per la presència de les assignatures optatives.

Per últim s’han aprovat els horaris, quedant els horaris de 1r, 2n i 3r sense cap modificació respecte dels ja existents. Respecte l’horari de 4t, a proposta dels estudiants s’ha aprovat concentrar els dies lectius en Dilluns, Dimarts i Dimecres, doncs s’ha considerat preferible concentrar els dies no lectius per la realització del Treball de Fi de Grau, que sens dubte requerirà moltes hores de treball als estudiants de 4t.

Anuncis